• kenburns2
  砖结构房 出售, Jászberény
  51 m2   |   1 + 1 个房间   |   1. 楼
  29.99 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  180 m2   |   609 m2 花园   |   5 个房间   |  
  64.9 M Ft
 • kenburns2
  可建筑土地 出售, Jászárokszállás
  594 m2   |   594 m2 花园   |  
  5.4 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  96 m2   |   747 m2 花园   |   3 个房间   |  
  63.9 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  85 m2   |   540 m2 花园   |   4 个房间   |  
  40.7 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  110 m2   |   270 m2 花园   |   3 个房间   |  
  22.8 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény , Balaton utca
  58 m2   |   191 m2 花园   |   3 个房间   |  
  12.9 M Ft
 • kenburns2
  砖结构房 出售, Jászberény
  66 m2   |   3 个房间   |   一楼
  37 M Ft
 • kenburns2
  砖结构房 出售, Jászberény
  24 m2   |   7 m2 花园   |   + 1 个房间   |  
  26.99 M Ft
 • kenburns2
  板楼 出售, Jászberény
  48 m2   |   2 个房间   |   1. 楼
  29.7 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászárokszállás
  146 m2   |   432 m2 花园   |   5 个房间   |  
  22.99 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  80 m2   |   450 m2 花园   |   2 个房间   |  
  19.9 M Ft

  什么类型的房产您在寻找

出售
出租
-
M HUF
-
m2
-
m2

  房地产

您是否有房产要出售,或是您是否正在寻找房产?
留下您的联系方式我们来帮您

发信息

  关于我们的房产公司