• kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  82 m2   |   443 m2 花园   |   3 个房间   |  
  19.9 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  623 m2   |   1240 m2 花园   |   1 + 1 个房间   |  
  25.99 M Ft
 • kenburns2
  度假屋 出售, Tiszaderzs
  160 m2   |   755 m2 花园   |   3 个房间   |  
  89 M Ft
 • kenburns2
  连排房 出售, Jászberény
  128 m2   |   20 m2 花园   |   4 个房间   |  
  46.9 M Ft
 • kenburns2
  餐厅/饭店/甜点店 出售, Jásztelek
  186 m2   |   250 m2 花园   |   6 个房间   |  
  34.99 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  49 m2   |   2 个房间   |  
  15.4 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  72 m2   |   160 m2 花园   |   2 + 1 个房间   |  
  19 M Ft
 • kenburns2
  商店 出租, Jászberény
  55 m2   |   2 + 1 个房间   |  
  140 000 Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  58 m2   |   191 m2 花园   |   3 个房间   |  
  14.99 M Ft
 • kenburns2
  可建筑土地 出售, Jászárokszállás
  594 m2   |   594 m2 花园   |  
  5.4 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászberény
  49 m2   |   551 m2 花园   |   1 + 1 个房间   |  
  12.9 M Ft
 • kenburns2
  别墅 出售, Jászfelsőszentgyörgy
  140 m2   |   2185 m2 花园   |   5 个房间   |  
  28.99 M Ft

  什么类型的房产您在寻找

出售
出租
-
M HUF
-
m2
-
m2

  房地产

您是否有房产要出售,或是您是否正在寻找房产?
留下您的联系方式我们来帮您

发信息

  关于我们的房产公司